Σοσιαλφασισμός


Δεν είναι αλήθεια ότι ο φασισμός είναι μονάχα μαχητική οργάνωση της αστικής τάξης. Ο φασισμός δεν είναι μονάχα πολεμικο-τεχνική κατηγορία. Ο φασισμός είναι μαχητική οργάνωση της αστικής τάξης που στηρίζεται στη δραστήρια υποστήριξη της σοσιαλδημοκρατίας. Η σοσιαλδημοκρατία είναι αντικειμενικά η μετριοπαθής πτέρυγα του φασισμού. Δεν έχουμε λόγους να παραδεχτούμε ότι η μαχητική οργάνωση της αστικής τάξης θα μπορούσε να σημειώσει αποφασιστικές επιτυχίες στην πάλη ή στη διακυβέρνηση της χώρας χωρίς τη δραστήρια υποστήριξη της σοσιαλδημοκρατίας. Άλλο τόσο δεν έχουμε πολλούς λόγους να νομίζουμε ότι η σοσιαλδημοκρατία μπορεί να σημειώσει αποφασιστικές επιτυχίες στην πάλη ή στη διακυβέρνηση της χώρας χωρίς τη δραστήρια υποστήριξη της μαχητικής οργάνωσης της αστικής τάξης. Αυτές οι οργανώσεις δεν αναιρούν, αλλά συμπληρώνουν η μια την άλλη. Δεν είναι αντίποδες, αλλά δίδυμα αδέρφια. Ο φασισμός είναι ένας αδιαμόρφωτος πολιτικός συνασπισμός αυτών των δυο βασικών οργανώσεων, που ξεπήδησε μέσα στις συνθήκες της μεταπολεμικής κρίσης του ιμπεριαλισμού και αποβλέπει στην πάλη ενάντια στην προλεταριακή επανάσταση. Η αστική τάξη δε μπορεί να κρατηθεί στην εξουσία χωρίς την ύπαρξη ενός τέτοιου συνασπισμού. Γι’ αυτό θα ήταν λάθος να νομίζουμε ότι “πασιφισμός” σημαίνει κατάργηση του φασισμού. “Πασιφισμός” στις σημερινές συνθήκες σημαίνει στερέωση του φασισμού με προώθηση στην πρώτη γραμμή της μετριοπαθούς, σοσιαλδημοκρατικής του πτέρυγας.

J.V.Stalin, “Concerning the International Situation“, 20/09/1924

Advertisements