ΚΚΕ – επίσημα κείμενα, 5 τόμοι (1918-1945)

Το ΚΚΕ – Επίσημα κείμενα (1918 – 1924) [Τόμος Πρώτος]

Το ΚΚΕ – Επίσημα Κείμενα (1925 – 1928) [Τόμος Δεύτερος]

Το ΚΚΕ – Επίσημα Κείμενα (1929 – 1933) [Τόμος Τρίτος]

Το ΚΚΕ – Επίσημα Κείμενα (1934- 1940) [Τόμος Τέταρτος]

Το ΚΚΕ – Επίσημα Κείμενα (1940 – 1945) [Τόμος Πέμπτος]

Advertisements

Comments are closed.